• Səbət boşdur.

Müəllifin yazıları: Əhməd bəy Ağayev

© 2020 eSchola.