• Səbət boşdur.

Sertifikat verilməsi

Sertifikat iki cür verilə bilir: avtomatik və ya manual. Kurs tənzimləmələrində avtomatik qiymətləndirmə aktiv edilibsə, kurs tamamlandıqda müəyyən edilmiş qiymətlərə və nəticələrə görə tələbə avtomatik sertifikat əldə edir. Müəllim bu funksiyanı aktiv etmədikdə özü bir-bir kurs göndərişləri bölməsində tələbənin göndərişlərini, məsələn, tapşırıqlara cavabları qiymətləndirir, yaxud da sadəcə kursu bitirməsini təsdiq edir.

Avtomatik qiymətləndirmə aktiv edilibsə, tələbə kurs bitimində aşağıdakı mesajla qarşılaşır, sertifikata keçid təmin olunur:

Tələbə sertifikatlarını və digər nailiyyətlərini öz profilində görür, habelə hər bir sertifikat portalda təsdiq oluna bilir. Sertifikat üzərindəki kodla bu baş tutur.

24.08.2020
© 2020 eSchola.