• Səbət boşdur.

Kursun hər hansı bir hissəsinə tapşırıq əlavə etmək mümkündür. İki cür tapşırıq verilə bilər: ya sadəcə mətn cavab kimi göndərilsin, ya da cavab fayla yazılıb göndərilsin. Mətn tapşırığının tərtibatı pəncərəsi aşağıdakı kimi görünür:


Tələbə kursda tapşırığı belə görür:


Tələbə tapşırığı cavablayanda müəllim cavablamış tələbələri və onların cavablarını kurs panelində görür:

22.08.2020
© 2020 eSchola.